Produktserie: Hjälpmedel för äldre

Hjälpmedel för äldre är utvecklade för att underlätta vardagen för personer med nedsatt rörelse- eller balansförmåga. Dessa produkter är speciellt anpassade för äldre personer och kan vara till stor hjälp i hemmet, på resor eller när man är ute och går.